MySQL CONVERT_TZ Kullanımı

MySql CONVERT_TZ fonksiyonu, verilen tarih ve saat değerinin bir zaman diliminden başka bir zaman dilimine dönüştürülmesini sağlar. Bu fonksiyon iki tarih ve saat değeri arasındaki saat dilimi farkını hesaplar ve dönüştürülen değerin doğru saatini verir.

Fonksiyonun şablonu aşağıdaki gibidir...

  • CONVERT_TZ ( zaman, atanan zaman dilimi, atanacak zaman dilimi )

Aşağıdaki örneklere bakalım...

SELECT CONVERT_TZ('2022-01-01 12:00:00','+00:00','+02:00');
-- 2022-01-01 14:00:00

SELECT CONVERT_TZ('2022-01-01 12:00:00','+08:00','+00:00');
-- 2022-01-01 04:00:00

SELECT CONVERT_TZ(NOW(),'SYSTEM','+05:00');
--  current time +5 hour 

CONVERT_TZ fonksiyonu, veritabanınızda saklanan tarih ve saat değerlerinin farklı zaman dilimlerinde gösterilmesini sağlar. Örneğin, bir veritabanında saklanan bir tarih ve saat değerinin farklı zaman dilimlerinde gösterilmesi gerektiğinde kullanılabilir. Örneğin, bir müşteriye gönderilen bir e-posta için gönderilen tarih ve saat değerinin müşterinin yerleşim yerine göre gösterilmesi gerektiğinde işe yarayabilir.

  • Not: Bu fonksiyon, sisteminizde yerleşik olan saat dilimi değerleri ile çalışır. Bu nedenle, doğru saat dilimi değerlerini kullanmanız önemlidir. Ayrıca, ilk parametre (yani zaman) değeri DATETIME veya TIMESTAMP veri türünde olmalıdır.


İlginizi Çekebilir

MySQL Sorgu İle Kullanıcı Silmek

MySQL Tablonun Kolon Adını Sorgu İle Değiştirmek

MySQL Sorgu İle Tüm Kullanıcıların Gösterilmesi

MySQL POSITION Kullanımı

MySQL Sorgu İle Kullanıcı Yaratmak