MySQL EXTERIORRING Kullanımı

MySql EXTERIORRING() fonksiyonu, verilen bir poligon için dış çevre çizgisini döndürür. Bu fonksiyon, bir poligonun dış çevresindeki noktaların koordinatlarını içerir ve bir dizi olarak dönüş yapar.

Fonksiyonun kullanım şablonu aşağıdaki gibidir..

  • EXTERIORRING (polygon)

Aşağıda nasıl kullanıldığı ile ilgili örnekler verilmiştir..

SELECT EXTERIORRING(PolyFromText('POLYGON((1 1,2 1,2 2,1 2,1 1))'));
-- 'LINESTRING(1 1,2 1,2 2,1 2,1 1)'

SELECT EXTERIORRING(PolyFromText('POLYGON((0 0,2 0,2 2,0 2,0 0),(1 1,1.5 1,1.5 1.5,1 1))'));
-- 'LINESTRING(0 0,2 0,2 2,0 2,0 0)'

MySql'de, bir poligon oluşturmak için PolyFromText() veya PolyFromWKB() fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, poligon içinde noktaların koordinatlarını sorgulamak için ST_X() ve ST_Y() fonksiyonlarından yararlanabilirsiniz.

  • Not: Bu fonksiyon sadece Polygon veri tipinde değerler alacağı unutulmamalıdır.


İlginizi Çekebilir

MySQL AVG Kullanımı

MySQL Select İle Insert Etmek

MySQL Tüm Tabloların Satır Sayılarını Göstermek

MySQL CONVERT_TZ Kullanımı

MySQL VERSION Kullanımı