MySQL INTERSECTS Kullanımı

MySql INTERSECTS fonksiyonu, iki veya daha fazla SELECT sorgusunun kesişen (aynı) kayıtlarını döndürür. INTERSECTS fonksiyonu sadece MySQL 8.0 ve üzeri sürümlerinde mevcuttur. Eski sürümlerde kesişim için UNION kullanılmalıdır.

Aşağıda bazı örnek kullanımlar verilmiştir.

SELECT column1,column2 FROM table1 INTERSECT SELECT column1,column2 FROM table2;
SELECT * FROM orders INTERSECT SELECT * FROM orders_archive;
SELECT name FROM customers INTERSECT SELECT name FROM employees;

  • Not: INTERSECTS sadece sütunların adları ve veri tipi aynı olan tablolarda çalışır.


İlginizi Çekebilir

MySQL Sorgu İle Kullanıcı Silmek

MySQL Kullanıcının Role Erişimini Kaldırma

MySQL Veritabanı İsmini Sorgu İle Değiştirmek

MySQL Sorgu İle Tüm Rollerin Gösterilmesi

MySQL Tabloların Boyutlarını Öğrenmek