MySQL Karakter Sayısı Alma

MySQL veritabanında verilen metnin karakter sayısını döndürmek için "CHAR_LENGTH()" fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon metnin UTF-8 kodlamasındaki bayt sayısını değil, metnin içindeki gerçek karakter sayısını verir.

Aşağıdaki örnekte, 'Hello World!' metninin karakter sayısı sorgulanmaktadır..

SELECT CHAR_LENGTH('Hello World!');
-- Sonuç: 12

Baştaki ve sondaki boşluklar da karakter olarak sayılır..

SELECT CHAR_LENGTH(' Hello World!');
-- Sonuç: 13

SELECT CHAR_LENGTH('Hello World! ');
-- Sonuç: 13İlginizi Çekebilir

MySQL Sorgu İle Kullanıcı Yaratmak

MySQL Arkkosinüs Değeri Alma

MySQL BIT_COUNT Kullanımı

MySQL LEFT Kullanımı

Windows'da MySQL Sunucusunu Başlatma Komutu