MySQL LEFT Kullanımı

MySql LEFT fonksiyonu, bir metin dizesinden belirtilen bir uzunluktaki karakterleri soldan yani baştan sayarak döndürür. Örneğin, "LEFT(column_name, 5)" kullanımı column_name sütunundaki ilk 5 karakteri döndürecektir. Bu fonksiyon metin dizilerinde (string veya varchar) ve genellikle bir sorguda işe yararlar.

Çeşitli örneklere bakalım...

SELECT LEFT(customer_name, 3) FROM customers;

Yukarıdaki örnekte "customer_name" sütunundaki ilk 3 karakterin döndürülmesi istenmiştir.

SELECT LEFT(email,5) as 'KisaEmail' FROM users;

Burada ise "email" kolonunun ilk 5 karakteri döndürülmüş ve dönen veri setine 'KisaEmail' takma adı verilmiştir.

  • Not: Bu örneklerde, LEFT fonksiyonu, sadece tek bir sütun için kullanılmıştır. Aynı şekilde birden fazla sütunda da kullanabilirsiniz.


İlginizi Çekebilir

MySQL Sorgu İle Tüm Rollerin Gösterilmesi

MySQL Kullanıcının Role Erişimini Kaldırma

MySQL LOWER Kullanımı

MySQL INTERSECTS Kullanımı

MySQL POSITION Kullanımı