MySQL LOWER Kullanımı

MySql LOWER fonksiyonu, bir metin dizesinin tüm harflerini küçük harfe çevirir. Bu fonksiyon metin dizilerine uygulanır ve genellikle bir sorguda kullanılır.

Aşağıdaki örnek kullanıma bakalım...

SELECT LOWER(name) as 'KucukHarfIsim' FROM employees;

Bu sorgu, çalışanlar tablosundaki her bir çalışanın ismini küçük harfe çevirir ve veri setine 'KucukHarfIsim' takma adını (alias) atar.

Başka bi örneği inceleyelim...

SELECT LOWER(first_name) FROM customers;

Yukarıdaki örnek de "first_name" kolonundaki tüm harfleri küçük harfe çevirecektir.

  • Not: Bu örneklerde, LOWER fonksiyonu, sadece tek bir sütun için kullanılmıştır. Aynı şekilde birden fazla sütunda da kullanabilirsiniz.


İlginizi Çekebilir

MySQL SUM Kullanımı

MySQL AVG Kullanımı

MySQL LEFT Kullanımı

MySQL BIT_COUNT Kullanımı

MySQL DEGREES Kullanımı