MySQL Mutlak Değer Alma

MySQL veritabanında ABS fonksiyonu, bir sayının mutlak değerini verir. ABS fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki kullanıma bakalım..

SELECT ABS(-7) AS mutlak_deger;

Bu sorgunun sonucu aşağıdaki gibi olacaktır..

mutlak_deger
--------------
7

ABS fonksiyonu, verilen değerin negatif olması durumunda mutlak değerini, pozitif olması durumunda aynı değeri verir. Örnekte görüldüğü gibi, -7 sayısının mutlak değeri 7 olarak hesaplanmıştır.İlginizi Çekebilir

MySQL OCT Kullanımı

MySQL CEILING Kullanımı

MySQL PERIOD_ADD Kullanımı

MySQL POSITION Kullanımı

MySQL Tablo Sayısını Bulmak