MySQL Mutlak Değer Alma

MySQL veritabanında ABS fonksiyonu, bir sayının mutlak değerini verir. ABS fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki kullanıma bakalım..

SELECT ABS(-7) AS mutlak_deger;

Bu sorgunun sonucu aşağıdaki gibi olacaktır..

mutlak_deger
--------------
7

ABS fonksiyonu, verilen değerin negatif olması durumunda mutlak değerini, pozitif olması durumunda aynı değeri verir. Örnekte görüldüğü gibi, -7 sayısının mutlak değeri 7 olarak hesaplanmıştır.İlginizi Çekebilir

MySQL Sorgu İle Kullanıcı Silmek

MySQL Sorgu İle Tüm Kullanıcıların Gösterilmesi

MySQL Sorgu İle Tablo Silmek

MySQL Tablo Adını Sorgu İle Değiştirmek

MySQL GET_LOCK Kullanımı