MySQL OCT Kullanımı

MySql'de "OCT" fonksiyonu, verilen sayının 8'lik tabandaki (octal) karşılığını verir ve bu karşılık string olarak döndürülür.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

SELECT OCT(15);

Yukarıdaki sorguda 15 sayısının 8'lik tabandaki karşılığı "017" string değeri olarak dönecektir.

Ayrıca, bir tablonun bir sütununda bulunan verilerin 8'lik tabandaki karşılıklarını almak için de "OCT" fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örnek olarak aşağıdaki sorguda "calisanlar" tablosundaki "maas" sütununda bulunan verilerin 8'lik tabandaki karşılıkları gösterilmek istenmiştir.

SELECT ad, OCT(maas) as octal_maas FROM calisanlar;

"OCT" fonksiyonu sadece sayısal veriler için kullanılır. Eğer kullanılacak veri string veri tipinde ise hata oluşur. Ayrıca "OCT" fonksiyonu sadece pozitif sayılar için geçerlidir, negatif sayılar için hata oluşacaktır.İlginizi Çekebilir

MySQL Sorgu İle Tüm Kullanıcıların Gösterilmesi

MySQL Sorgu İle Rol Yaratmak

MySQL INTERSECTS Kullanımı

MySQL Tüm Veritabanlarının Sorgu İle Yedeğini Almak

MySQL VERSION Kullanımı