MySQL PERIOD_ADD Kullanımı

MySQL PERIOD_ADD fonksiyonu, bir zaman aralığının belirli bir periyot ile arttırılmasını veya azaltılmasını sağlar.

  • Not: Bu fonksiyon zaman aralıkları için geçerlidir ve sadece yıl veya ay cinsinden periyotlar kabul eder.

Kullanım şablobu şe şekildedir..

  • PERIOD_ADD ( periyod tipi, periyod sayısı, tarih)

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim...

SELECT PERIOD_ADD(MONTH, 3, '2022-12-01') as 'SonrakiTarih';

Bu sorgu, 2022-12-01 tarihinden 3 ay sonraki tarihi döndürür, yani 2023-03-01 sonucu bize gösterecektir.

Başka bir örneğe bakalım...

SELECT PERIOD_ADD(YEAR, 1, order_date) as 'SonrakiTarih' FROM orders;

Yukarıdaki örnekte "order_date" sütununun 1 yıl arttırılmış halini "'SonrakiTarih'" takma adı (alias) ile döndürmektedir.

Son bir örnek yapalım...

SELECT PERIOD_ADD(MONTH, -3, '2023-09-01')

Bu örnekte ise -3 verildiği için "2023-09-01" tarihinin 3 ay öncesini bize döndürür. Sonuç "2023-06-01" olacaktır.

  • Not: Bu örneklerde, PERIOD_ADD fonksiyonu, sadece tek bir sütun için kullanılmıştır. Aynı şekilde birden fazla sütunda da kullanabilirsiniz. Ayrıca fonksiyon var olmayacak bir tarihi döndürürmeye çalışırsa (30 şubat gibi) sonuç null olacaktır.


İlginizi Çekebilir

MySQL Sorgu İle Tüm Kullanıcıların Gösterilmesi

MySQL Kullanıcının Role Erişimini Kaldırma

MySQL Tüm Tabloların Satır Sayılarını Göstermek

MySQL Mutlak Değer Alma

MySQL OCT Kullanımı