MySQL Tablo Sayısını Bulmak

MySQL'de bir veritabanındaki tablo sayısını bulmak için aşağıdaki sorgu kullanılabilir..

SELECT count(*) 
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA = 'veritabani_adi'İlginizi Çekebilir

MySQL LOWER Kullanımı

MySQL Sorgu İle Tüm Rollerin Gösterilmesi

MySQL Karakter Sayısı Alma

MySQL DEGREES Kullanımı

MySQL Veritabanı İsmini Sorgu İle Değiştirmek