MySQL Tablo Sayısını Bulmak

MySQL'de bir veritabanındaki tablo sayısını bulmak için aşağıdaki sorgu kullanılabilir..

SELECT count(*) 
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA = 'veritabani_adi'İlginizi Çekebilir

Linux'ta MySQL Sunucusunu Başlatma Komutu

MySQL LENGTH Kullanımı

MySQL SUM Kullanımı

Windows'da MySQL Sunucusunu Başlatma Komutu

MySQL Veritabanı İsmini Sorgu İle Değiştirmek