MySQL Tabloların Boyutlarını Öğrenmek

MySQL'de bir veritabanındaki tüm tabloların boyutlarını (kapladığı megabyte cinsinden alan olarak) öğrenmek için aşağıdaki sorgu kullanılabilir..

SELECT table_name, round(((data_length + index_length) / 1024 / 1024),2) "MB" 
FROM information_schema.TABLES 
WHERE table_schema = "VERITABANI_ADI"
ORDER BY (data_length + index_length) DESC;İlginizi Çekebilir

MySQL CEILING Kullanımı

MySQL Select İle Insert Etmek

MySQL Bir Tabloya Script İle Kolon Ekleme

MySQL CONVERT_TZ Kullanımı

MySQL Bir Tablodan Script İle Kolon Silmek