NodeJs Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"NodeJs" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

const readline = require("readline");
const rl = readline.createInterface({
  input: process.stdin,
  output: process.stdout
});

rl.question("Sayıların adetini girin: ", function(count) {
  let sum = 0;
  for (let i = 0; i < count; i++) {
    rl.question("Bir tamsayı girin: ", function(x) {
      sum += parseInt(x);
      if (i == count - 1) {
        let avg = sum / count;
        console.log("Ortalama: " + avg);
        rl.close();
      }
    });
  }
});İlginizi Çekebilir

NodeJs Dosya Oluşturma

NodeJs 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

NodeJs Dosya Kopyalama

NodeJs Guid Yaratmak

NodeJs 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği