NodeJs Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"NodeJs" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

const readline = require("readline");
const rl = readline.createInterface({
  input: process.stdin,
  output: process.stdout
});

rl.question("Sayıların adetini girin: ", function(count) {
  let sum = 0;
  for (let i = 0; i < count; i++) {
    rl.question("Bir tamsayı girin: ", function(x) {
      sum += parseInt(x);
      if (i == count - 1) {
        let avg = sum / count;
        console.log("Ortalama: " + avg);
        rl.close();
      }
    });
  }
});İlginizi Çekebilir

NodeJs 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

NodeJs Guid Yaratmak

NodeJs 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

NodeJs 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

NodeJs Dosya Kopyalama