Oracle Ayın Son Gününü Getirmek

Oracle'da ayın son gününü getirmek için aşağıdaki sorgu kullanılır..

SELECT TRUNC(LAST_DAY(SYSDATE)) "Ayın Son Günü" FROM DUAL;

Örnek çıktı aşağıdaki gibi olur..

Ayın Son Günü
---------------------
28.02.2023 00:00:00

  • Not: Bu sorgu mevcut ayın son gününü getirir. Eğer istediğiniz bir ayın son gününü getirmek isterseniz SYSDATE değiştirilmelidir.


İlginizi Çekebilir

Oracle Bir Tablonun Yapısını Göstermek

Oracle Tablo Alanlarının Otomatik Genişletmeye Açık Olup Olmadığı ...

Oracle Veritabanının Gerçek Boyutunu Bulmak

Oracle Tabloda Bir Kolonun Varlığını Kontrol Etme

Oracle Bugünün Bitimine Kaç Saniye Kaldığını Bulmak