Oracle Ayın Son Gününü Getirmek

Oracle'da ayın son gününü getirmek için aşağıdaki sorgu kullanılır..

SELECT TRUNC(LAST_DAY(SYSDATE)) "Ayın Son Günü" FROM DUAL;

Örnek çıktı aşağıdaki gibi olur..

Ayın Son Günü
---------------------
28.02.2023 00:00:00

  • Not: Bu sorgu mevcut ayın son gününü getirir. Eğer istediğiniz bir ayın son gününü getirmek isterseniz SYSDATE değiştirilmelidir.


İlginizi Çekebilir

Oracle Tabloda Bir Kolonun Varlığını Kontrol Etme

Oracle Veritabanı Versiyon Bilgisini Elde Etmek

Oracle Ay Bitimine Kaç Gün Kaldığını Bulmak

Oracle Yılın Son Gününü Getirmek

Oracle Arkkosinüs Değeri Alma