Oracle Ayın Son Gününü Getirmek

Oracle'da ayın son gününü getirmek için aşağıdaki sorgu kullanılır..

SELECT TRUNC(LAST_DAY(SYSDATE)) "Ayın Son Günü" FROM DUAL;

Örnek çıktı aşağıdaki gibi olur..

Ayın Son Günü
---------------------
28.02.2023 00:00:00

  • Not: Bu sorgu mevcut ayın son gününü getirir. Eğer istediğiniz bir ayın son gününü getirmek isterseniz SYSDATE değiştirilmelidir.


İlginizi Çekebilir

Oracle Ayın İlk Gününü Getirmek

Oracle Tabloda Bir Kolonun Varlığını Kontrol Etme

Oracle Bugünün Bitimine Kaç Saniye Kaldığını Bulmak

Oracle MONTH Kullanımı

Oracle Kullanıcılarının İşlemci Kullanım Bilgilerini Elde Etmek