Oracle Kullanıcılarının İşlemci Kullanım Bilgilerini Elde Etmek

Oracle veritabanında kullanıcıların işlemci kullanım bilgilerini elde etmek için aşağıdaki sorgu kullanılabilir..

SELECT ss.username, se.SID, VALUE / 100 cpu_usage_seconds FROM 
v$session ss, v$sesstat se, v$statname sn WHERE se.STATISTIC# = sn.STATISTIC# AND 
NAME LIKE '%CPU Kullanım%' AND se.SID = ss.SIDAND ss.status = 'ACTIVE' AND 
ss.username IS NOT NULL ORDER BY VALUE DESC;İlginizi Çekebilir

Oracle Mutlak Değer Alma

Oracle Veritabanı Şemasında Bir Tablonun Varlığını Kontrol Etmek

Oracle Bugünün Bitimine Kaç Saniye Kaldığını Bulmak

Oracle Tablo Adını Sorgu İle Değiştirmek

Oracle Önemli Veritabanı Parametre Bilgilerini Elde Etmek