Oracle MONTH Kullanımı

Oracle'da MONTH fonksiyonu, bir tarihin ay numarasını geri döndürür. Örneğin, '18-MAY-2022' tarihi için MONTH fonksiyonu bize 5 değerini döndürecektir.

Aşağıdaki sorguda, "employees" tablosundaki doğum tarihlerinin ayını alıyoruz.

SELECT isim, soyisim, MONTH(dogum_tarihi) as dogum_ay FROM employees;

Başka bir örneği inceleyelim...

SELECT MONTH(TO_DATE('14-JAN-2022', 'DD-MON-YYYY')) AS ay FROM dual;

Yukarıdaki sorguda string olan değer tarihe çevrilmiş ve MONTH ile ay numarası alınmıştır. Stringin ay kısmı "JAN" yani "OCAK" olduğu için sonuç bize 1 olarak geri döner.

MONTH fonksiyonu sadece tarih verilerinde kullanılabilir ve geri dönen değer tarihin ayın numarasıdır. Eğer ayın ismini almak isterseniz, TO_CHAR fonksiyonunu kullanabilirsiniz.İlginizi Çekebilir

Oracle Mutlak Değer Alma

Oracle VAR_SAMP Kullanımı

Oracle Veritabanı Versiyon Bilgisini Elde Etmek

Oracle Bir Tablonun Yapısını Göstermek

Oracle Kullanıcılarının İşlemci Kullanım Bilgilerini Elde Etmek