Oracle MONTH Kullanımı

Oracle'da MONTH fonksiyonu, bir tarihin ay numarasını geri döndürür. Örneğin, '18-MAY-2022' tarihi için MONTH fonksiyonu bize 5 değerini döndürecektir.

Aşağıdaki sorguda, "employees" tablosundaki doğum tarihlerinin ayını alıyoruz.

SELECT isim, soyisim, MONTH(dogum_tarihi) as dogum_ay FROM employees;

Başka bir örneği inceleyelim...

SELECT MONTH(TO_DATE('14-JAN-2022', 'DD-MON-YYYY')) AS ay FROM dual;

Yukarıdaki sorguda string olan değer tarihe çevrilmiş ve MONTH ile ay numarası alınmıştır. Stringin ay kısmı "JAN" yani "OCAK" olduğu için sonuç bize 1 olarak geri döner.

MONTH fonksiyonu sadece tarih verilerinde kullanılabilir ve geri dönen değer tarihin ayın numarasıdır. Eğer ayın ismini almak isterseniz, TO_CHAR fonksiyonunu kullanabilirsiniz.İlginizi Çekebilir

Oracle Bir Tablonun Yapısını Göstermek

Oracle Önemli Veritabanı Parametre Bilgilerini Elde Etmek

Oracle Veritabanı Versiyon Bilgisini Elde Etmek

Oracle Veritabanı Şemasında Bir Tablonun Varlığını Kontrol Etmek

Oracle Tablo Alanlarının Otomatik Genişletmeye Açık Olup Olmadığı ...