Oracle Mutlak Değer Alma

Oracle veritabanında ABS fonksiyonu, bir sayının mutlak değerini verir. ABS fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanılır..

SELECT ABS(-5) AS mutlak_deger FROM dual;

Sorgunun sonucu aşağıdaki gibidir..

mutlak_deger
--------------
5

ABS fonksiyonu, verilen değerin negatif olması durumunda mutlak değerini, pozitif olması durumunda aynı değeri verir. Örnekte görüldüğü gibi, -5 sayısının mutlak değeri 5 olarak hesaplanmıştır.İlginizi Çekebilir

Oracle Yılın Son Gününü Getirmek

Oracle Önemli Veritabanı Parametre Bilgilerini Elde Etmek

Oracle Veritabanının Gerçek Boyutunu Bulmak

Oracle Tablo Alanlarının Otomatik Genişletmeye Açık Olup Olmadığı ...

Oracle Ayın Gün Sayısını Bulmak