Oracle Mutlak Değer Alma

Oracle veritabanında ABS fonksiyonu, bir sayının mutlak değerini verir. ABS fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanılır..

SELECT ABS(-5) AS mutlak_deger FROM dual;

Sorgunun sonucu aşağıdaki gibidir..

mutlak_deger
--------------
5

ABS fonksiyonu, verilen değerin negatif olması durumunda mutlak değerini, pozitif olması durumunda aynı değeri verir. Örnekte görüldüğü gibi, -5 sayısının mutlak değeri 5 olarak hesaplanmıştır.İlginizi Çekebilir

Oracle Veritabanı Şemasında Bir Tablonun Varlığını Kontrol Etmek

Oracle Yılın Son Gününü Getirmek

Oracle Bir Tabloya Script İle Kolon Ekleme

Oracle Mevcut Şemanın İsmini Almak

Oracle Veritabanının Gerçek Boyutunu Bulmak