Oracle Yılın İlk Gününü Getirmek

Oracle veritabanında yılın ilk gününü getirmek için aşağıdaki sorgu kullanılır..

SELECT TRUNC (SYSDATE, 'YEAR') "Yılın İlk Günü" FROM DUAL;

  • Not: Bu sorgu mevcut yılın ilk gününü getirir. Eğer istediğiniz bir yılın ilk gününü getirmek isterseniz SYSDATE değiştirilmelidir.


İlginizi Çekebilir

Oracle Ayın Gün Sayısını Bulmak

Oracle Tablo Adını Sorgu İle Değiştirmek

Oracle Mutlak Değer Alma

Oracle Veritabanı Şemasında Bir Tablonun Varlığını Kontrol Etmek

Oracle Veritabanı Versiyon Bilgisini Elde Etmek