Oracle Yılın Son Gününü Getirmek

Oracle veritabanında yılın son gününü getirmek için aşağıdaki sorgu kullanılır..

SELECT ADD_MONTHS (TRUNC (SYSDATE, 'YEAR'), 12) - 1 "Yılın Son Günü" FROM DUAL

  • Not: Bu sorgu mevcut yılın son gününü getirir. Eğer istediğiniz bir yılın son gününü getirmek isterseniz SYSDATE değiştirilmelidir.


İlginizi Çekebilir

Oracle Bir Tabloya Script İle Kolon Ekleme

Oracle Mutlak Değer Alma

Oracle VAR_SAMP Kullanımı

Oracle Veritabanı Şemasında Bir Tablonun Varlığını Kontrol Etmek

Oracle Bir Tablonun Yapısını Göstermek