Oracle Yılın Son Gününü Getirmek

Oracle veritabanında yılın son gününü getirmek için aşağıdaki sorgu kullanılır..

SELECT ADD_MONTHS (TRUNC (SYSDATE, 'YEAR'), 12) - 1 "Yılın Son Günü" FROM DUAL

  • Not: Bu sorgu mevcut yılın son gününü getirir. Eğer istediğiniz bir yılın son gününü getirmek isterseniz SYSDATE değiştirilmelidir.


İlginizi Çekebilir

Oracle Ay Bitimine Kaç Gün Kaldığını Bulmak

Oracle Arkkosinüs Değeri Alma

Oracle Mevcut Şemanın İsmini Almak

Oracle Kullanıcılarının İşlemci Kullanım Bilgilerini Elde Etmek

Oracle Mutlak Değer Alma