Oracle Yılın Son Gününü Getirmek

Oracle veritabanında yılın son gününü getirmek için aşağıdaki sorgu kullanılır..

SELECT ADD_MONTHS (TRUNC (SYSDATE, 'YEAR'), 12) - 1 "Yılın Son Günü" FROM DUAL

  • Not: Bu sorgu mevcut yılın son gününü getirir. Eğer istediğiniz bir yılın son gününü getirmek isterseniz SYSDATE değiştirilmelidir.


İlginizi Çekebilir

Oracle Ayın İlk Gününü Getirmek

Oracle Tablo Adını Sorgu İle Değiştirmek

Oracle Kullanıcılarının İşlemci Kullanım Bilgilerini Elde Etmek

Oracle Ay Bitimine Kaç Gün Kaldığını Bulmak

Oracle Mevcut Şemanın İsmini Almak