PHP 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

"PHP" Programlama dilinde "1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

<?php

$toplam = 0;
$asal = true;

for ($i = 2; $i < 100; $i++) {

  for ($j = 2; $j < $i; $j++) {
    if ($i != $j && $i % $j == 0) {
      $asal = false;
      break;
    }
  }

  if ($asal) {
    $toplam += $i;
  }

  $asal = true;
}

echo $toplam;

?>İlginizi Çekebilir

PHP Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

PHP Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

PHP Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

PHP Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örne ...

PHP Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...