PHP 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Asal Sayıları Üretme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

<?php
echo "Aralık Değeri Girin: ";
$number = readline();

for ($num = 2; $num <= $number; $num++) {
 $isPrime = true;
 for ($i = 2; $i <= $num / 2; $i++) {
  if ($num % $i == 0) {
   $isPrime = false;
   break;
  }
 }

 if ($isPrime == true)
  echo $num . "\n";
}
?>İlginizi Çekebilir

PHP Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

PHP Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

PHP Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

PHP Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

PHP Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği