PHP 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Asal Sayıları Üretme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

<?php
echo "Aralık Değeri Girin: ";
$number = readline();

for ($num = 2; $num <= $number; $num++) {
 $isPrime = true;
 for ($i = 2; $i <= $num / 2; $i++) {
  if ($num % $i == 0) {
   $isPrime = false;
   break;
  }
 }

 if ($isPrime == true)
  echo $num . "\n";
}
?>İlginizi Çekebilir

PHP Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

PHP 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

PHP Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

PHP Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

PHP Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği