PHP Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

echo "Gerçek Sayı Adeti Girin: ";
$count = (int) fgets(STDIN);
$i = 0;
$product = 1.0;
while ($i < $count) {
    echo "Gerçek Sayı Girin: ";
    $x = (float) fgets(STDIN);
    $product *= $x;
    $i++;
}
echo "Toplam: $product";İlginizi Çekebilir

PHP Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

PHP Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

PHP Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

PHP Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

PHP 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği