PHP Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

echo "Gerçek Sayı Adeti Girin: ";
$count = (int) fgets(STDIN);
$i = 0;
$product = 1.0;
while ($i < $count) {
    echo "Gerçek Sayı Girin: ";
    $x = (float) fgets(STDIN);
    $product *= $x;
    $i++;
}
echo "Toplam: $product";İlginizi Çekebilir

PHP Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

PHP 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

PHP Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

PHP Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

PHP Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği