PHP Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

<?php

echo "Kaç tane sayı gireceksiniz: ";
$num = readline();
$numbers = array();

for ($i = 0; $i < $num; $i++) {
  echo "Sayı giriniz: ";
  $x = readline();
  array_push($numbers, $x);
}

$sum = array_sum($numbers);

echo "Dizideki tüm elemanların toplamı: " . $sum;

?>İlginizi Çekebilir

PHP 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

PHP Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

PHP Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

PHP Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

PHP Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği