PHP Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

<?php

echo "Kaç tane sayı gireceksiniz: ";
$num = readline();
$numbers = array();

for ($i = 0; $i < $num; $i++) {
  echo "Sayı giriniz: ";
  $x = readline();
  array_push($numbers, $x);
}

$sum = array_sum($numbers);

echo "Dizideki tüm elemanların toplamı: " . $sum;

?>İlginizi Çekebilir

PHP Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

PHP Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örne ...

PHP Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

PHP Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

PHP 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği