PHP Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

<?php

echo "Kaç tane sayı gireceksiniz: ";
$num = readline();
$numbers = array();

for ($i = 0; $i < $num; $i++) {
  echo "Sayı giriniz: ";
  $x = readline();
  array_push($numbers, $x);
}

$sum = array_sum($numbers);

echo "Dizideki tüm elemanların toplamı: " . $sum;

?>İlginizi Çekebilir

PHP Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

PHP While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

PHP Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

PHP Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

PHP Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği