PHP Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"PHP" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

<?php

$count = readline("Sayıların adetini girin: ");
$sum = 0;

for ($i = 0; $i < $count; $i++) {
  $x = readline("Bir tamsayı girin: ");
  $sum += $x;
}

$avg = $sum / $count;
echo "Ortalama: ".$avg;

?>İlginizi Çekebilir

PHP Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

PHP 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

PHP Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

PHP Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

PHP Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği