PHP Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"PHP" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

<?php

$count = readline("Sayıların adetini girin: ");
$sum = 0;

for ($i = 0; $i < $count; $i++) {
  $x = readline("Bir tamsayı girin: ");
  $sum += $x;
}

$avg = $sum / $count;
echo "Ortalama: ".$avg;

?>İlginizi Çekebilir

PHP Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

PHP Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

PHP Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

PHP Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

PHP Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek