PHP Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"PHP" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

<?php

$count = readline("Sayıların adetini girin: ");
$sum = 0;

for ($i = 0; $i < $count; $i++) {
  $x = readline("Bir tamsayı girin: ");
  $sum += $x;
}

$avg = $sum / $count;
echo "Ortalama: ".$avg;

?>İlginizi Çekebilir

PHP 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

PHP Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

PHP 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

PHP Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

PHP Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği