PHP Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

<?php

$numbers = array(8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9);
$count = 0;

for ($i = 0; $i < count($numbers); $i++) {
    if ($numbers[$i] % 2 != 0) {
        $count++;
    }
}

echo "Dizideki tek sayı adeti: " . $count;

?>İlginizi Çekebilir

PHP 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

PHP Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

PHP 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

PHP İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

PHP Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek