PHP Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

function Hesaplama($a, $b) {
  $toplama = $a + $b;
  $cikarma = $a - $b;

  return ['toplama' => $toplama, 'cikarma' => $cikarma];
}

$res = Hesaplama(40, 10);
echo $res['toplama'] . ', ' . $res['cikarma'];İlginizi Çekebilir

PHP Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

PHP Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

PHP Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

PHP Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örne ...

PHP 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği