PHP Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

function Hesaplama($a, $b) {
  $toplama = $a + $b;
  $cikarma = $a - $b;

  return ['toplama' => $toplama, 'cikarma' => $cikarma];
}

$res = Hesaplama(40, 10);
echo $res['toplama'] . ', ' . $res['cikarma'];İlginizi Çekebilir

PHP Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

PHP Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

PHP While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

PHP Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

PHP 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği