PHP Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"PHP" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

<?php
$sampleList = [10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80];

$countMap = array();
foreach ($sampleList as $elem) {
  if (array_key_exists($elem, $countMap)) {
    $countMap[$elem]++;
  } else {
    $countMap[$elem] = 1;
  }
}

$duplicates = array();
foreach ($countMap as $key => $value) {
  if ($value > 1) {
    $duplicates[] = $key;
  }
}

echo implode(", ", $duplicates);
?>İlginizi Çekebilir

PHP Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

PHP İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

PHP Dört İşlem Yapan Örnek

PHP Bir Stringi Ters Çevirmek

PHP Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği