PHP Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"PHP" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

<?php
$sampleList = [10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80];

$countMap = array();
foreach ($sampleList as $elem) {
  if (array_key_exists($elem, $countMap)) {
    $countMap[$elem]++;
  } else {
    $countMap[$elem] = 1;
  }
}

$duplicates = array();
foreach ($countMap as $key => $value) {
  if ($value > 1) {
    $duplicates[] = $key;
  }
}

echo implode(", ", $duplicates);
?>İlginizi Çekebilir

PHP Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

PHP Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

PHP Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

PHP Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

PHP Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek