PHP Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"PHP" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

<?php
$sampleList = [10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80];

$countMap = array();
foreach ($sampleList as $elem) {
  if (array_key_exists($elem, $countMap)) {
    $countMap[$elem]++;
  } else {
    $countMap[$elem] = 1;
  }
}

$duplicates = array();
foreach ($countMap as $key => $value) {
  if ($value > 1) {
    $duplicates[] = $key;
  }
}

echo implode(", ", $duplicates);
?>İlginizi Çekebilir

PHP Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

PHP Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

PHP Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örne ...

PHP Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örne ...

PHP 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği