PHP Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

echo "1 den büyük sayı girin: ";
$number = (int) fgets(STDIN);

$isprime = true;

for ($i = 2; $i < $number / 2; $i++) {
  if ($number % $i == 0) {
    $isprime = false;
    break;
  }
}

if ($isprime) {
  echo "$number asal sayıdır.";
} else {
  echo "$number asal sayı değildir.";
}İlginizi Çekebilir

PHP Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

PHP Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

PHP Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

PHP Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

PHP Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği