PHP Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

echo "1 den büyük sayı girin: ";
$number = (int) fgets(STDIN);

$isprime = true;

for ($i = 2; $i < $number / 2; $i++) {
  if ($number % $i == 0) {
    $isprime = false;
    break;
  }
}

if ($isprime) {
  echo "$number asal sayıdır.";
} else {
  echo "$number asal sayı değildir.";
}İlginizi Çekebilir

PHP Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

PHP Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

PHP Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örne ...

PHP Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

PHP Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği