PHP Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

<?php
function faktoriyel($n) {
  if ($n == 1) {
    return 1;
  } else {
    return $n * faktoriyel($n-1);
  }
}

echo "Bir tamsayı giriniz: ";
$a = intval(fgets(STDIN));
$sonuc = faktoriyel($a);
echo "$a sayısının faktöriyeli: $sonuc";
?>İlginizi Çekebilir

PHP Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

PHP Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

PHP Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

PHP Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

PHP İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği