PHP Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

<?php
function faktoriyel($n) {
  if ($n == 1) {
    return 1;
  } else {
    return $n * faktoriyel($n-1);
  }
}

echo "Bir tamsayı giriniz: ";
$a = intval(fgets(STDIN));
$sonuc = faktoriyel($a);
echo "$a sayısının faktöriyeli: $sonuc";
?>İlginizi Çekebilir

PHP 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

PHP Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

PHP While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

PHP Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

PHP Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek