PHP Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

<?php

$sum = 0;
echo "Bir Sayı Girin: ";
$number = (int) readline();

while ($number != 0) {
  $digit = $number % 10;
  $sum += $digit;
  $number = (int) ($number / 10);
}

echo "Rakamların Toplamı: " . $sum . "\n";

?>İlginizi Çekebilir

PHP Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

PHP 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

PHP Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

PHP Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

PHP Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği