PHP Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

"PHP" Programlama dilinde "Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

<?php
  echo "Bir sayı giriniz: ";
  $number = (int) readline();
  $x = $number % 2;

  if ($x == 0) {
    echo "Sayı Çifttir\n";
  } else {
    echo "Sayı Tektir\n";
  }
?>



İlginizi Çekebilir

PHP Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

PHP Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örne ...

PHP 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

PHP Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

PHP Bir Stringi Ters Çevirmek