PHP Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

<?php
$str1 = "YazılımSeviyorum";
$charDict = array();

for ($i = 0; $i < strlen($str1); $i++) {
  $c = $str1[$i];
  $count = 0;
  for ($j = 0; $j < strlen($str1); $j++) {
    if ($str1[$j] === $c) {
      $count++;
    }
  }
  $charDict[$c] = $count;
}

echo "Sonuc:\n";
foreach ($charDict as $key => $value) {
  echo $key . ": " . $value . "\n";
}
?>İlginizi Çekebilir

PHP Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

PHP 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

PHP Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

PHP 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

PHP Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği