PHP Bir Stringi Ters Çevirmek

"PHP" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

function reverseWords($sentence) {
  $words = explode(" ", $sentence);
  $newWordList = array_map('strrev', $words);
  $resStr = implode(" ", $newWordList);
  return $resStr;
}

$str1 = "Yazilim Güzeldir.";
echo reverseWords($str1);İlginizi Çekebilir

PHP Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

PHP Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

PHP Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

PHP Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

PHP Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği