PHP Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

<?php
$str1 = 'Yazilim';
echo "Orjinal String: $str1\n";

$res = $str1[0];

$l = strlen($str1);

$mi = (int) ($l / 2);

$res .= $str1[$mi];

$res .= $str1[$l - 1];

echo "Yeni String: $res\n";
?>İlginizi Çekebilir

PHP 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

PHP Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

PHP Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

PHP Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

PHP Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma