PHP Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

<?php
function getMiddleThreeChars($str1) {
    echo "Orjinal String: $str1\n";

    $mi = floor(strlen($str1) / 2);

    $res = substr($str1, $mi - 1, 3);
    echo "Ortadaki Üç Karakter: $res\n";
}

getMiddleThreeChars("Yazilim");
getMiddleThreeChars("Yazilimi Çok Seviyorum");
?>İlginizi Çekebilir

PHP 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

PHP Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

PHP 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

PHP Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örne ...

PHP Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek