PHP Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

"PHP" Programlama dilinde "Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

<?php
$asciiDict = array('A' => 65, 'B' => 66, 'C' => 67, 'D' => 68);

$newDict = array();
foreach ($asciiDict as $key => $value) {
    $newDict[$value] = $key;
}
print_r($newDict);
?>İlginizi Çekebilir

PHP Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

PHP Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

PHP Dört İşlem Yapan Örnek

PHP İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

PHP Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği