PHP Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

"PHP" Programlama dilinde "Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

<?php
$asciiDict = array('A' => 65, 'B' => 66, 'C' => 67, 'D' => 68);

$newDict = array();
foreach ($asciiDict as $key => $value) {
    $newDict[$value] = $key;
}
print_r($newDict);
?>İlginizi Çekebilir

PHP Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

PHP Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

PHP Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

PHP Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

PHP 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği