PHP Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

<?php
class RectangleArea {
  public $length;
  public $width;
  public $area;

  public function getData() {
    echo "Dikdortgenin uzunlugunu girin: ";
    $this->length = (float)readline();
    echo "Dikdortgenin genisligini girin: ";
    $this->width = (float)readline();
  }

  public function computeField() {
    $this->area = $this->length * $this->width;
  }

  public function fieldDisplay() {
    echo "Dikdortgenin Alani: " . $this->area;
  }
}

$r = new RectangleArea();
$r->getData();
$r->computeField();
$r->fieldDisplay();
?>İlginizi Çekebilir

PHP 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

PHP Bir Stringi Ters Çevirmek

PHP Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

PHP Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

PHP İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği