PHP Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

<?php
$numbers = array(3, 8, 1, 7, 2, 9, 5, 4);
$largest = $numbers[0];
$position = 0;

for ($i = 0; $i < count($numbers); $i++) {
  if ($numbers[$i] > $largest) {
    $largest = $numbers[$i];
    $position = $i;
  }
}

echo "En Büyük Sayı " . $largest . " ve pozisyonu " . $position;
?>İlginizi Çekebilir

PHP Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

PHP Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

PHP Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

PHP Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

PHP Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örne ...