PHP Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

<?php
$n1 = 0;
$n2 = 1;

echo "Dizideki terim sayısını girin: ";
$count = intval(fgets(STDIN));

echo "$n1 $n2";

for ($i = 2; $i < $count; ++$i) {
    $n3 = $n1 + $n2;
    echo " $n3";
    $n1 = $n2;
    $n2 = $n3;
}

echo "\n";
?>İlginizi Çekebilir

PHP Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örne ...

PHP Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

PHP 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

PHP Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

PHP Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği