PHP Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

<?php
$n1 = 0;
$n2 = 1;

echo "Dizideki terim sayısını girin: ";
$count = intval(fgets(STDIN));

echo "$n1 $n2";

for ($i = 2; $i < $count; ++$i) {
    $n3 = $n1 + $n2;
    echo " $n3";
    $n1 = $n2;
    $n2 = $n3;
}

echo "\n";
?>İlginizi Çekebilir

PHP Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

PHP 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

PHP Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

PHP Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

PHP İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği