PHP Dört İşlem Yapan Örnek

"PHP" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

<?php

$firstNumber = 0;
$secondNumber = 0;
$opt = 0;
$add = 0;
$sub = 0;
$mul = 0;
$div = 0;

$stdin = fopen('php://stdin', 'r');
echo "İlk Sayiyi Girin: ";
$firstNumber = intval(trim(fgets($stdin)));
echo "Ikinci Sayiyi Girin: ";
$secondNumber = intval(trim(fgets($stdin)));

while (true) {
  echo "Toplama için 1 giriniz" . PHP_EOL;
  echo "Çıkarma için 2 giriniz" . PHP_EOL;
  echo "Çarpma için 3 giriniz" . PHP_EOL;
  echo "Bölme için 4 giriniz" . PHP_EOL;
  echo "Çıkmak için 5 giriniz" . PHP_EOL;
  $option = intval(trim(fgets($stdin)));
  switch ($option) {
    case 1:
      $add = $firstNumber + $secondNumber;
      echo "Sonuç: $add" . PHP_EOL;
      break;

    case 2:
      $sub = $firstNumber - $secondNumber;
      echo "Sonuç: $sub" . PHP_EOL;
      break;

    case 3:
      $mul = $firstNumber * $secondNumber;
      echo "Sonuç: $mul" . PHP_EOL;
      break;

    case 4:
      $div = $firstNumber / $secondNumber;
      echo "Sonuç: $div" . PHP_EOL;
      break;

    case 5:
      exit(0);
  }
}

fclose($stdin);

?>



İlginizi Çekebilir

PHP 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

PHP Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

PHP Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

PHP Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

PHP Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği