PHP İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

echo "İlk katsayıyı girin: ";
$a = readline();
echo "İkinci katsayıyı girin: ";
$b = readline();
echo "Üçüncü katsayıyı girin: ";
$c = readline();

if($a!=0.0){
 $d = ($b*$b)-(4*$a*$c);
 if ($d==0.0){
  echo "Kökler reel ve eşittir.";
  $r = -$b/(2*$a);
  echo "Kökler ".$r." ve ".$r;
 }else if($d>0.0){
  echo "Kökler reel ve farklıdır.";
  $r1 = (-$b+(sqrt($d)))/(2*$a);
  $r2 = (-$b-(sqrt($d)))/(2*$a);
  echo "Kök1: ".$r1;
  echo "Kök2: ".$r2;
 }else{
  echo "Kökler sanal sayılardır.";
  $rp = -$b/(2*$a);
  $ip = sqrt(-$d)/(2*$a);
  echo "Kök1: ".$rp."+ i".$ip;
  echo "Kök2: ".$rp."- i".$ip;
 }  
}else{
 echo "Kareköklü ifade değildir.";
}İlginizi Çekebilir

PHP Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

PHP Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

PHP Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

PHP Dört İşlem Yapan Örnek

PHP Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği