PHP İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

echo "İlk katsayıyı girin: ";
$a = readline();
echo "İkinci katsayıyı girin: ";
$b = readline();
echo "Üçüncü katsayıyı girin: ";
$c = readline();

if($a!=0.0){
 $d = ($b*$b)-(4*$a*$c);
 if ($d==0.0){
  echo "Kökler reel ve eşittir.";
  $r = -$b/(2*$a);
  echo "Kökler ".$r." ve ".$r;
 }else if($d>0.0){
  echo "Kökler reel ve farklıdır.";
  $r1 = (-$b+(sqrt($d)))/(2*$a);
  $r2 = (-$b-(sqrt($d)))/(2*$a);
  echo "Kök1: ".$r1;
  echo "Kök2: ".$r2;
 }else{
  echo "Kökler sanal sayılardır.";
  $rp = -$b/(2*$a);
  $ip = sqrt(-$d)/(2*$a);
  echo "Kök1: ".$rp."+ i".$ip;
  echo "Kök2: ".$rp."- i".$ip;
 }  
}else{
 echo "Kareköklü ifade değildir.";
}İlginizi Çekebilir

PHP Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

PHP Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

PHP Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

PHP Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

PHP Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği