PHP İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

echo "İlk katsayıyı girin: ";
$a = readline();
echo "İkinci katsayıyı girin: ";
$b = readline();
echo "Üçüncü katsayıyı girin: ";
$c = readline();

if($a!=0.0){
 $d = ($b*$b)-(4*$a*$c);
 if ($d==0.0){
  echo "Kökler reel ve eşittir.";
  $r = -$b/(2*$a);
  echo "Kökler ".$r." ve ".$r;
 }else if($d>0.0){
  echo "Kökler reel ve farklıdır.";
  $r1 = (-$b+(sqrt($d)))/(2*$a);
  $r2 = (-$b-(sqrt($d)))/(2*$a);
  echo "Kök1: ".$r1;
  echo "Kök2: ".$r2;
 }else{
  echo "Kökler sanal sayılardır.";
  $rp = -$b/(2*$a);
  $ip = sqrt(-$d)/(2*$a);
  echo "Kök1: ".$rp."+ i".$ip;
  echo "Kök2: ".$rp."- i".$ip;
 }  
}else{
 echo "Kareköklü ifade değildir.";
}İlginizi Çekebilir

PHP Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

PHP Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

PHP Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

PHP 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

PHP Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örne ...