PHP Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

"PHP" Programlama dilinde "Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

<?php

echo "Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: ";
$santigratStr = readline();

$santigrat = (int)$santigratStr;
$fahrenheit = ((9 * $santigrat) / 5) + 32;

echo "Fahrenheit cinsinden sıcaklık: $fahrenheit";

?>İlginizi Çekebilir

PHP Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

PHP Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

PHP Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

PHP 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

PHP Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği