PHP Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

"PHP" Programlama dilinde "Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

<?php

echo "Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: ";
$santigratStr = readline();

$santigrat = (int)$santigratStr;
$fahrenheit = ((9 * $santigrat) / 5) + 32;

echo "Fahrenheit cinsinden sıcaklık: $fahrenheit";

?>İlginizi Çekebilir

PHP Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

PHP Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

PHP Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

PHP 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

PHP While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği