PHP Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

<?php

$c = 0;
$p = 1.0;
echo "Sayı Adeti Girin: ";
$count = intval(fgets(STDIN));

while ($c < $count) {
    echo "Gerçek Sayı Girin: ";
    $x = floatval(fgets(STDIN));
    $c += 1;
    $p *= $x;
}

$gm = pow($p, 1.0 / $count);
echo "Ortalama: " . $gm . "\n";

?>İlginizi Çekebilir

PHP Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örne ...

PHP Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

PHP Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

PHP Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

PHP Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği