PHP While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

<?php
$count = 0;
$sum = 0.0;

while ($count < 10) {
  echo "Bir Sayı Girin: ";
  $input = trim(fgets(STDIN));
  $number = floatval($input);

  if (is_numeric($number)) {
    $count++;
    $sum += $number;
  } else {
    echo "Geçersiz bir sayı girdiniz. Tekrar deneyin.\n";
  }
}

$avg = $sum / 10;
echo "Ortalama: " . $avg . "\n";
?>İlginizi Çekebilir

PHP 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

PHP Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

PHP Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

PHP Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

PHP 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği