PHP While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"PHP" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

<?php
$count = 0;
$sum = 0.0;

while ($count < 10) {
  echo "Bir Sayı Girin: ";
  $input = trim(fgets(STDIN));
  $number = floatval($input);

  if (is_numeric($number)) {
    $count++;
    $sum += $number;
  } else {
    echo "Geçersiz bir sayı girdiniz. Tekrar deneyin.\n";
  }
}

$avg = $sum / 10;
echo "Ortalama: " . $avg . "\n";
?>İlginizi Çekebilir

PHP Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

PHP Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

PHP 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

PHP Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

PHP Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örne ...