PostgreSQL BIT_LENGTH Kullanımı

PostgreSQL veritabanı sistemi içinde "BIT_LENGTH" fonksiyonu, belirli bir veri tipinde verilen değerin bit cinsinden uzunluğunu döndürür. Bu fonksiyon, veri tipi olarak bit, bit varying veya binary veri tiplerinde kullanılabilir.

Örnek olarak, aşağıdaki SQL sorgusu bir bit dizisi verisi içindeki bit sayısını döndürecektir..

SELECT BIT_LENGTH('110101'); --Sonuç : 6

Aşağıdaki SQL sorgusu ise bir bit varying dizisi verisi içindeki bit sayısını döndürür..

SELECT BIT_LENGTH(B'010101'); --Sonuç : 24

Yukardaki sorgunun sonucun 24 dönmesinn sebebi veri tipi bit varying olduğu için 8 bit * 3 = 24 'tür.

Ayrıca, "BIT_LENGTH" fonksiyonu, veritabanı içindeki bir tablonun belirli bir sütununda bulunan veriler için de kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki SQL sorgusunda "calisanlar" tablosunun "photo" sütununda bulunan verilerin bit cinsinden uzunluğunu döndürmektedir..

SELECT BIT_LENGTH(photo) FROM calisanlar;İlginizi Çekebilir

PostgreSQL Sorgu İle Tablo Silmek

PostgreSQL Aktif Bağlantıları Göstermek

PostgreSQL LOWER Kullanımı

PostgreSQL Bir Tablodan Sorgu İle Kolon Silmek

PostgreSQL Tablo Adını Sorgu İle Değiştirmek