PostgreSQL LOWER Kullanımı

PostgreSQL LOWER fonksiyonu, bir metin dizesinin tüm harflerini küçük harfe dönüştürür. Bu fonksiyon, bir sorguda kullanılırsa, dize sütunlarının içeriğini küçük harfe dönüşecektir. Bu fonksiyon, arama ve karşılaştırmalar veya metinleri standartlaştırmak için kullanılabilir.

Aşağıdaki örnekte, "musteri" tablosunun "ad" sütununun içeriği LOWER fonksiyonu kullanılarak küçük harfe dönüştürülmüştür.

SELECT LOWER(ad) FROM musteri;

Aşağıdakine benzer bir sonuç çıkar.

lower
--------
ebru
elif

Sonuç olarak, LOWER fonksiyonu bir metin dizesinin tüm harflerini standartlaştıracağı için bu fonksiyon, veritabanındaki verilerin bazen büyük harf olarak kaydedilme olasılığı nedeniyle, arama ve karşılaştırmalar için önemlidir.İlginizi Çekebilir

PostgreSQL Bir Tabloya Sorgu İle Kolon Ekleme

PostgreSQL PI Kullanımı

PostgreSQL TIME_OF_DAY Kullanımı

PostgreSQL REPLACE Kullanımı

PostgreSQL age Kullanımı