PostgreSQL REPLACE Kullanımı

PostgreSQL REPLACE fonksiyonu, bir metin dizesinde belirli bir karakter veya metin kalıbını başka bir karakter veya metin kalıbı ile değiştirmek için kullanılır.

Aşağıdaki örnekte, "musteri" tablosunun "ad" sütununun içeriğinde "a" karakterini "e" karakteri ile değiştirmek için REPLACE fonksiyonu kullanılmıştır..

SELECT REPLACE(ad, 'a', 'e') FROM musteri;

Sonuç aşağıdakine benzer şekilde olacaktır.

replace
---------
ehmet
mehmet
eyşe

Bu fonksiyon, veritabanındaki verilerin düzenlenmesi veya güncellenmesi için kullanılabilir. Örneğin, veritabanındaki yanlış yazılmış kelimelerin düzeltilmesi veya veri kaynaklarının standartlaştırılması gibi işlemler bunlara örnek olarak gösterilebilir.İlginizi Çekebilir

PostgreSQL TIME_OF_DAY Kullanımı

PostgreSQL LENGTH Kullanımı

PostgreSQL LOWER Kullanımı

PostgreSQL CEILING Kullanımı

PostgreSQL BIT_LENGTH Kullanımı