PowerShell Add-Content Kullanımı

PowerShell'de Add-Content komutu, bir dosyaya içerik eklemek için kullanılır.

Örnek olarak, "Merhaba Dünya!" ifadesini "dosya1.txt" adlı bir dosyaya eklemek için şöyle kullanabiliriz.

Add-Content -Path "C:\dosya1.txt" -Value "Merhaba Dünya!"

Ayrıca, bir dosyanın içeriğini başka bir dosyaya ekleyebilirsiniz. Örnek olarak "dosya1.txt" dosyasının içeriğini "dosya2.txt" dosyasına ekleyebilmek için aşağıdaki kod çalıştırılır.

Add-Content -Path "C:\dosya2.txt" -Value (Get-Content "C:\dosya1.txt")

Bir dosyaya birden fazla satır eklemek için de Add-Content komutunu bir dizi olarak kullanabiliriz. Örnek olarak aşağıdaki kod bloğunda bir dizi oluşturup bunu "dosya1.txt" dosyasına ekleyelim.

$lines = "Satır 1", "Satır 2", "Satır 3"
Add-Content -Path "C:\dosya1.txt" -Value $lines

Dosyanın sonuna içerik eklemek için -NoClobber seçeneğini kullanabiliriz. Örnek olarak "Merhaba Dünya!" ifadesini "dosya1.txt" dosyasının sonuna ekleyelim.

Add-Content -Path "C:\selam.txt" -Value "Merhaba Dünya!" -NoClobber

  • Not: Lütfen unutmayın, eklemek istediğiniz dosya mevcut değilse oluşturulacaktır.


İlginizi Çekebilir

PowerShell Windows Bütün Servislerin Listesini Elde Etmek

PowerShell Do While Döngüsü Örneği

PowerShell For Döngüsü Örneği

PowerShell While Döngüsü Örneği

PowerShell Windows Lokasyonu