PowerShell Add-Content Kullanımı

PowerShell'de Add-Content komutu, bir dosyaya içerik eklemek için kullanılır.

Örnek olarak, "Merhaba Dünya!" ifadesini "dosya1.txt" adlı bir dosyaya eklemek için şöyle kullanabiliriz.

Add-Content -Path "C:\dosya1.txt" -Value "Merhaba Dünya!"

Ayrıca, bir dosyanın içeriğini başka bir dosyaya ekleyebilirsiniz. Örnek olarak "dosya1.txt" dosyasının içeriğini "dosya2.txt" dosyasına ekleyebilmek için aşağıdaki kod çalıştırılır.

Add-Content -Path "C:\dosya2.txt" -Value (Get-Content "C:\dosya1.txt")

Bir dosyaya birden fazla satır eklemek için de Add-Content komutunu bir dizi olarak kullanabiliriz. Örnek olarak aşağıdaki kod bloğunda bir dizi oluşturup bunu "dosya1.txt" dosyasına ekleyelim.

$lines = "Satır 1", "Satır 2", "Satır 3"
Add-Content -Path "C:\dosya1.txt" -Value $lines

Dosyanın sonuna içerik eklemek için -NoClobber seçeneğini kullanabiliriz. Örnek olarak "Merhaba Dünya!" ifadesini "dosya1.txt" dosyasının sonuna ekleyelim.

Add-Content -Path "C:\selam.txt" -Value "Merhaba Dünya!" -NoClobber

  • Not: Lütfen unutmayın, eklemek istediğiniz dosya mevcut değilse oluşturulacaktır.


İlginizi Çekebilir

PowerShell Windows Servis Durdurmak

PowerShell Versiyonu Kontrol Etmek

PowerShell Windows Bütün Servislerin Listesini Elde Etmek

PowerShell Ekranı Temizlemek

Powershell Add-Member Kullanımı