Powershell Add-History Kullanımı

Powershell'de "Add-History" komutu, kullanıcının yaptığı komutların geçmişini tutmak için kullanılır. Bu komut ile kullanıcının yaptığı komutların kaydını alabilirsiniz.

Örnek olarak aşağıdaki kod bloğunda kullanıcının yaptığı "Get-Process" komutunun kaydı oluşmuş olacaktır.

$command = "Get-Process"
Add-History -InputObject $command

Ayrıca, kullanıcının yaptığı tüm komutların geçmişini almak için "Get-History" komutunu kullanabiliriz. Örnek olarak aşağıdaki kod bloğunda kullanıcının yaptığı tüm komutların kayıtlarını alabiliriz. Burada kullanıcının yaptığı tüm komutların kayıtları ekrana yazdırılacaktır.

$history = Get-History
$history | Format-Table -AutoSize

Kullanıcının yaptığı komutların geçmişinde arama yapmak için "Get-History" komutunu "Where-Object" komutu ile kullanabiliriz. Örnek olarak aşağıdaki kod bloğunda kullanıcının yaptığı tüm "Get-Process" komutlarının kayıtlarını almaktayız.

$history = Get-History | Where-Object {$_.CommandLine -like "*Get-Process*"}
$history | Format-Table -AutoSize

Bu komut ile kullanıcının yaptığı tüm "Get-Process" komutlarının kayıtları ekrana yazdırılacaktır.

  • Not: Lütfen unutmayın, geçmişi tutmak için "Add-History" komutunu kullanmalısınız, sadece geçmişi görüntülemek için "Get-History" komutunu kullanabilirsiniz.


İlginizi Çekebilir

PowerShell Windows Servis Durdurmak

PowerShell Windows'da Çalışan Servislerin Listesini Elde Etmek

PowerShell Bip Sesi Çıkartmak

PowerShell While Döngüsü Örneği

PowerShell Dosya Yaratmak