Powershell Add-Member Kullanımı

Powershell'de "Add-Member" komutu, nesnelerin özelliklerini ve metodlarını eklemek için kullanılır. Bu komut ile nesnelerin özelliklerine ve metodlarına dinamik olarak ekleme yapabilirsiniz.

Örnek olarak aşağıdaki kod bloğunda "Get-Process" komutu ile alınan "notepad" isimli işlem nesnesine "dosyaismi" adlı bir özellik eklenmiştir.

$process = Get-Process -Name "notepad"
$process | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "dosyaismi" -Value "example.txt"

Bu komut ile "notepad" isimli işlem nesnesine "dosyaismi" adlı bir özellik eklenmiş olacaktır. Özellik değerini ise "example.txt" olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, nesnelerin metodlarına da ekleme yapabilirsiniz. Örnek olarak aşağıdaki kod bloğunda "Get-Process" komutu ile alınan "notepad" isimli işlem nesnesine "kapat" adlı bir metod eklemiştir.

$process = Get-Process -Name "notepad"
$process | Add-Member -MemberType ScriptMethod -Name "kapat" -Value {Stop-Process -Id $this.Id}

Bu komut ile "notepad" isimli işlem nesnesine "kapat" adlı bir metod eklenmiş olacaktır. Metodun içeriği ise işlemin kapatılmasını sağlayacak şekilde yazılmıştır. Bu metodu kullanarak "notepad" isimli işlemi kapatabilirsiniz.

Powershell'de "Add-Member" komutu, özellik ve metod eklemek için çok pratik bir seçenektir. Bu komut ile nesnelerin özelliklerini ve metodlarını dinamik olarak ekleyebilir ve bu nesneler üzerinde işlem yaparken daha esnek bir şekilde hareket edebilirsiniz.İlginizi Çekebilir

PowerShell Versiyonu Kontrol Etmek

PowerShell Windows Lokasyonu

PowerShell For Döngüsü Örneği

PowerShell Dosya Taşıma

PowerShell Add-Content Kullanımı