Powershell Approve-Session Kullanımı

Powershell "Approve-Session" komutu, Windows Remote Management (WinRM) ile gerçekleştirilen otomatik oturumları (automated session) yönetmek için kullanılır.

Örnek olarak aşağıdaki kod bloğunda "Session1" adlı bir oturum onaylanmaktadır.

Approve-Session -SessionId "Session1"

Ayrıca, tüm oturumların listesini görüntülemek için "Get-AutomatedSession" komutunu kullanabilirsiniz. Örnek olarak aşağıdaki kod bloğunda tüm otomatik oturumların listesini görüntüleme komutu çalıştırılmıştır.

$SessionList = Get-AutomatedSession
$SessionList

Bu komut ile tüm otomatik oturumların listesi ekrana yazdırılacaktır.

Powershell "Approve-Session" komutu, Windows Remote Management (WinRM) ile gerçekleştirilen otomatik oturumları yönetmek için kullanılan önemli bir komuttur. Bu komutu kullanarak otomatik oturumları daha iyi yönetebilirsiniz.İlginizi Çekebilir

PowerShell Windows'da Çalışan Servislerin Listesini Elde Etmek

PowerShell Bip Sesi Çıkartmak

PowerShell Do While Döngüsü Örneği

PowerShell Windows Servis Durdurmak

PowerShell While Döngüsü Örneği